###### ชื่อระบบ รายละเอียด
เข้าใช้งาน ระบบข้อมูลกล้อง cctv

รายละเอียดข้อมูลกล้อง cctv

เข้าใช้งาน ระบบข้อมูลฝากบ้านและข้อมูลรายงานจราจร

ข้อมูลฝากบ้านและข้อมูลรายงานจราจร

เข้าใช้งาน ระบบให้บริการแก่ประชาชน

ระบบฐานข้อมูลสมุดโทรศัพท์

เข้าใช้งาน ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

เข้าใช้งาน ฐานข้อมูล รปภ.

ข้อมูลบริษัทรักษาความปลอดภัย

เข้าใช้งาน ระบบข้อมูลกำลังพล รวบรวมจัดทำข้อมูลกำลังพล และข้อมูลตำรวจอาสา
เข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ ควบคุมรถของกลาง จัดเก็บข้อมูลรถของกลาง ในสถานีตำรวจ เพื่อสืบค้น แสดงรายการจำนวนรถที่เหลืออยู่
เข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ ควบคุมสำนวนการสอบสวน จัดเก็บข้อมูลสำนวนคดี เพื่อสืบค้น แสดงคดีที่ใกล้ครบกำหนด และเกินระยะเวลา วันครบกำหนด
เข้าใช้งาน ระบบตรวจสอบ ควบคุมระบบศูนย์ปฏิบัติการ 191 จัดเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุ เรียกดูข้อมูลประจำวัน สรุปยอดความพึงพอใจ