วันพุธที่ ๑๘ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.
พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เดินทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากใจตำรวจสระแก้ว” ช่วงวันหยุด ๑๙ – ๒๒ พ.ย.๒๕๖๓ เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในการเดินทาง บริการช่วยเหลือแนะนำเส้นทาง ให้บริการที่พักผ่อนชั่วคราวในการจอดพักรถระหว่างเดินทาง มอบน้ำดื่ม-เครื่องดื่มชูกำลัง ช่วยเหลือดูแลตรวจสภาพซ่อมบำรุงยานพาหนะ ให้ประชาชนเดินทางได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางด้านการจราจรบนท้องถนน
โดยมี
พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร, รองผู้บังคับการกองบิน ๓ วัฒนานคร, ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร, ผู้แทนแขวงการทางวัฒนานคร, ผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว, ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร, ผู้แทนมูลนิธิสว่างเทียวธรรมสถาน
พร้อมด้วย
ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.ภ.จว.สระแก้ว, สภ.เมืองสระแก้ว, วัฒนานคร, คลองลึก, โคกสูง, อรัญประเทศ, หนองหมากฝ้าย เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ณ ลานฝั่งตรงข้าม สภ.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว

วันพุธที่ ๑๘ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และ “โครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชน” (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓)
พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศรีพัฒนสิทธิกร ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว, รอง ผกก.ฯ, สว.ฯ และข้าราชการตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องฯ ให้บริการตัดผมกับนักเรียนและประชาชน, แจกหมวกนิรภัย และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายจราจรฯ
โดยมี
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วัดทัพพระ หมู่ ๑๔ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๑๖ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
พ.ต.อ.เสกสรร วัฒนพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เรียกประชุมชี้แจงมอบหมายภารกิจ ฯ และปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ (คฝ.กองร้อยที่ ๒) สนับสนุนภารกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมี
ข้าราชการตำรวจ ฝอ.ฯ ร่วมพิธีปล่อยแถวฯ ณ ลานหน้า ภ.จว.สระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว, สว.ฝอ.ฯ /สภ.เมืองสระแก้ว และข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.สระแก้ว เป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

วันที่(12 พ.ย. 2563) เวลาประมาณ 07.00 น.
พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1
โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด ประจำปี 2563
โดยมี
พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว ประธานสหกรณ์ฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ
พร้อมด้วย
พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว, พ.ต.อ.เสกสรร วัฒนพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.สระแก้ว,คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จว.สระแก้ว

วันที่(8 พ.ย. 63) เวลา 08.30 น.
พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว
ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย) จว.สระแก้ว ครั้งที่ 4 หมวดอักษร”กฉ”
ร่วมกับ นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิ์ศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว , ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว
โดยมี นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

วันที่( 3 พ.ย. 2563 ) เวลาประมาณ 14.00 น.
พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมเกียรติ ผันประเสริฐ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.ศตพัฒน์ พิมพ์คำ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สระแก้ว ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายณัฎฐ์ศาสน์ สิทธิชัย อัยการจังหวัดสระแก้ว และนายปรีชากูล คูณทรัพย์ อัยการศาลสูงจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว

พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์

ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

   


สถิติจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ Srakaew Provincial Police