ศูนย์ประสานงานอาเซียน

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

ASEAN Coordination Center

Srakaew Provincial Police


ข้อมูลเพิ่มเติม | Find Out More

การให้บริการด้านต่าง ๆ


เวรล่ามประจำวัน

ตารางเวรล่ามประจำวัน และเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่

เพิ่มเติม

สถานทูต

เบอร์โทรศัพท์สถานทูต ประจำประเทศไทย

เพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ ตร. สระแก้ว

ระบบฐานข้อมูลสมุดโทรศัพท์ตำรวจสระแก้ว

เพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานอาเซียนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว

เพิ่มเติม

เวรล่ามประจำวันเสาร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ชื่อ
สภ.
ล่ามภาษา
โทร. / Tel.

เวรล่ามประจำวันเสาร์ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (สำรอง)

ชื่อ
สภ.
ล่ามภาษา
โทร. / Tel.

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ สถานทูต

ชื่อหน่วยงาน
โทร. / Tel.

สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย

Cambodian Embassy in Thailand

0-2957-5851

0-2957-5852

สถานทูตบรูไน ประจำประเทศไทย

Brunei Embassy in Thailand

0-2714-7395-9

สถานทูตพม่า ประจำประเทศไทย

Philippinese Embassy in Thailand

0-2259-0139

0-2259-0140

สถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย

Myanmar Embassy in Thailand

0-2333-7250

0-2334-0278

สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

Lao Embassy in Thailand

0-2539-6667

สถานทูตเวียดนาม ประจำประเทศไทย

Vietnamese Embassy in Thailand

0-2251-3552

0-2251-7202

สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

Embassy of The Indonesia in Thailand

0-2252-3135-40

0-2252-3136

สถานทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย

Singapore Embassy in Thailand

0-2286-2111

0-2286-1434

สถานทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย

Malaysia Embassy in Thailand

0-2679-2190-9


การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์