แหล่งความรู้

22 พฤษภาคม 2561

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 icon-pdf1

30 สิงหาคม 2559

มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ icon-pdf1

31 พฤษภาคม 2559

พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 icon-pdf1

4 พฤษภาคม 2559

คลิปดื่มอย่างไรไม่เป็นภัยต่อตนเอง

ใบสั่งของฉัน

รถชนกัน จะทำอย่างไร

4 พฤษภาคม 2559

การตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัด

4 พฤษภาคม 2559

ชุดความรู้ด้านการจราจรโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
การป้องกันแก้ไข อันตราย 108 บนถนน ตามหลักวิศวกรรมจราจร icon-pdf1
การจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน icon-pdf1
เทคโนโลยีการจราจร icon-pdf1
แหล่งทุนเพื่อการพัฒนางานด้านการจราจร icon-pdf1
การบังคับใช้กฏหมาย เมาแล้วขับ icon-pdf1
ความสำเร็จครูต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนน icon-pdf1
การตั้งจุดตรวจจราจร ให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย icon-pdf1

4 พฤษภาคม 2559

ระบบการขนส่งอัจฉริยะ(factsheet&pocketbook) icon-pdf1

14 มีนาคม 2559

วิธีปฏิบัติเรื่องการตรวจค้น icon-pdf1

21 ธันวาคม 2558

แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปราม ปีงบประมาณ 2559icon-pdf1

30 เมษายน 2558

บัญชีป้ายบริการของสถานีตำรวจที่ต้องจัดทำเป็น ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)icon-pdf1

4 กุมภาพันธ์ 2558

คู่มือการปฏิบัติการสายตรวจ icon-pdf1

3 กุมภาพันธ์ 2558

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ icon-pdf1

30 มกราคม 2558

คู่มือการแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน icon-pdf1

8 ธันวาคม 2557

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ icon-pdf1

7 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล พรบ.แอลกอฮอล และยาสูบ

คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มฯฉบับที่ ๒ icon-pdf1
ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๕๓ icon-pdf1
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ๒๕๕๑ icon-pdf1
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ๒๕๓๕ icon-pdf1
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ๒๕๓๕ icon-pdf1
พ.ร.บ.ยาสูบ ๒๕๐๙ icon-pdf1
พ.ร.บ.ศุลกากร ๒๔๖๙ icon-pdf1
พ.ร.บ.สุรา ๒๔๙๓ icon-pdf1

 

 

 

 

7 พฤศจิกายน 2557

การสังเกตุบัตรแรงงานต่างด้าว


4 ธันวาคม 2556

รู้จักกับการปฏิบัติการข่าวสาร

IO : ปฏิบัติการข่าวสาร

2 ธันวาคม 2556

คู่มือแนวทางการปฏิบัติการฝึกควบคุมฝูงชนของสหประชาชาติ

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์

ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

   


สถิติจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ Srakaew Provincial Police