ข่าวประกาศ

 

14 ตุลาคม 2564 เรื่อง งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2564 icon-pdf
6 สิงหาคม 2564 เรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ.2565 icon-pdf
10 ตุลาคม 2563 เรื่อง งบทดลองประจำปี พ.ศ.2563 icon-pdf
16 มกราคม 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 icon-pdf
18 ตุลาคม 2562 เรื่อง งบทดลองประจำปี พ.ศ. 2562 icon-pdf
17 ตุลาคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 9/2562 icon-pdf
21 ธันวาคม 2561 แบบคำร้องขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 icon-pdf
21 ธันวาคม 2561 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร แนวทางเดินรถขึ้นและล่อง ช่วงเทศกลาลปีใหม่ 2562 icon-pdf
21 ธันวาคม 2561 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ช่วงเทศกลาลปีใหม่ 2562 icon-pdf
22 พฤษภาคม 2561 แบบขอใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ ตร. icon-pdf
20 พฤษภาคม 2561 เรื่อง งบทดลอง เมษายน 2561 icon-pdf
20 เมษายน 2561 เรื่อง งบทดลอง มีนาคม 2561 icon-pdf
10 เมษายน 2561 เรื่อง แบบคำร้องขออนุญาตเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป icon-pdf
20 มีนาคม 2561 เรื่อง งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561 icon-pdf
10 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง งบทดลอง มกราคม 2561 icon-pdf
29 มกราคม 2561 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ icon-pdf
15 มกราคม 2561 เรื่อง งบทดลอง ธันวาคม 2560 icon-pdf
3 มกราคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง สภ.บ้านทัพไทย icon-pdf
25 ธันวาคม 2560 เรื่อง คำสั่งจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว (ศปอท.ภ.จว.สระแก้ว) icon-pdf
15 ธันวาคม 2560 เรื่อง งบทดลอง พฤศจิกายน 2560 icon-pdf
1 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/2560 icon-pdf
1 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บ้านทัพไทย icon-pdf
17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2560 icon-pdf
16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บ้านทัพไทย icon-pdf
15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง งบทดลอง ตุลาคม 2560 icon-pdf
30 ตุลาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 icon-pdf
18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน icon-pdf
8 สิงหาคม 2560 เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) icon-pdf
28 มิถุนายน 2560 เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว icon-pdf
28 มิถุนายน 2560 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว icon-pdf
24 มีนาคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ icon-pdf
24 มีนาคม 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ icon-pdf
21 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ icon-pdf
21 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ icon-pdf
19 มกราคม 2560 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ icon-pdf
18 สิงหาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ icon-pdf
22 กรกฎาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ icon-pdf
20 มิถุนายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ icon-pdf
31 พฤษภาคม 2559 ขายทอดตลาดพัสดุ icon-pdf
20 พฤษภาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ icon-pdf
25 เมษายน 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ icon-pdf
22 มีนาคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ icon-pdf
16 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ icon-pdf
18 มกราคม 2559 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ icon-pdf
18 มกราคม 2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ icon-pdf

พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์

ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

   


สถิติจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ Srakaew Provincial Police