บัญชีป้ายบริการของสถานีตำรวจที่ต้องจัดทำเป็น ๒ ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
    

pdf_0002

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสระแก้ว
    

วันนี้ วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10.00 น.
ข้าราชการตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชา

album

การอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อการขับขี่ปลอดภัยให้กับข้าราชการตำรวจ

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
๒.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกหลัก ถูกวิธี เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
๓.เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสนำความรู้ไปใช้ในการขับขี่เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
๔.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรักย์สิน

    

SKDaily ตำรวจสระแก้วรายวัน ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

    

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์

ผบก.ภ.จว.สระแก้ว

   

Website : www.yingyos.com
Facebook :